ශු. මතෙව් 24: 23-27 – බොරු ක‍්‍රිස්තුස් වරු හා බොරු අනාගත වතෘන්

හැඳින්වීම:

බොරු ක‍්‍රිස්තුස් වරු හා බොරු අනාගත වතෘ වරු ලෙස දේව වචනය බහු වචනයෙන් ආමන්ත‍්‍රනය කරයි. එසේනම් බොහෝ දෙනෙක් එ නමින් එනවා ඇත. එසේම විවිධ ස්වරූපයෙන් විවිධ යුගයන් තුල ඔවුන් ප‍්‍රකාශ වනු ඇත.වර්තමානයේ අපට මුන ගැසිය හැකි බොරු ක‍්‍රිස්තුස් වරු හා බොරු අනාගත වතෘ වරු ගැන අවබෝධයක් ලබා ගමු.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *